História

V posledných 50 rokoch sme sa svojou prácou v spoločnosti Lindab Buildings (predtým Lindab Astron) snažili o jediný cieľ: trvale zlepšovať svoje schopnosti a znalosti v rámci toho, čomu dnes hovoríme Zjednodušovanie výstavby. Cesta, ktorú sme si zvolili, aby sme zákazníkovi ponúkli vyššiu hodnotu je založená na kvalite, blízkosti a službe, pričom oceľ je ústrednou témou.

Budovaním filozofie spoločnosti založenej na základe hodnôt "čistoty a poriadku", silného podnikania a rýchlych rozhodnutí boli vytvorené podmienky pre obchodný model, ktorý zahŕňal efektívne organizovanú výrobu, vysoko modernú distribúciu spolu s priebežnými inováciami a neustálym uvedomovaním si potrieb a prianí našich zákazníkov.

Hodnoty Lindab Buildings sú založené na troch kľúčových heslách: Zjednodušovanie výstavby, Reálnosť a Čistota a poriadok, ktoré dnes platia rovnako ako v celej našej dlhej histórii.

1920: Založenie pôvodnej materskej spoločnosti ASTRON “Commercial Shearing and Stamping” v USA.

1956: Lage Lindh začal vo Švédsku predávať hliníkové príponky, okenné parapety a lemovania štítov. V roku 1969 založil pre svoje podnikanie produktovú značku LINDAB. V tom roku už vlastnil výrobné závody.

1962: Spoločnosť “Commercial Shearing and Stamping” videla príležitosť v predaji predprojektovaných budov importovaných z USA do Európy, a preto založila nové sídlo v Diekirchu (Luxembursko).

1965: Zahájenie distribúcie oceľových budov ASTRON miestnymi spoločnosťami zo stavebného sektoru: takto sa zrodila idea siete stavebných partnerov.

1969: Inštalácia prvej poloautomatickej linky na výrobu primárnej konštrukcie, ktorá zaistila zvýšenie kapacity výroby na 250 oceľových hál ročne.

1979: Rapídna expanzia distribučnej siete v dôsledku úspechu konceptu oceľových hál, 200 stavebných partnerov ročne predáva 800 oceľových hál na kľúč.

1988: Využitie počítačovej technológie na tvorbu inžinierskych návrhov, objednávok, grafických designov. Predstavenie programu CYPRION: špecializovaný software pre stavebných partnerov, automaticky generuje ceny. Dodnes ide o jedinečný software.

1993: Lindab Buildings získal certifikát ISO 9002 TÜV CERT ako prvá firma vyrábajúca oceľové haly a konštrukcie v Európe. Kapacita výroby: 1.300 budov ročne.

2005: Švédska skupina LINDAB kúpila Astron Buildings.

2011: Lindab Buildings má obchodné zastúpenie vo všetkých európskych krajinách a v severnej Afrike, pobočky v 13 krajinách a 3 výrobné závody s kapacitou výroby 2.000 budov ročne.