Lindab Life

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou vízie Lindab ako európskeho lídra priemyselnej ventilácie a systémových riešení pre stavebníctvo.

Lindab Life je definícia prístupu spoločenskej zodpovednosti. Tvoria ho štyri oblasti - Obchod, Prostredie, Spoločnosť a Zamestnanci. Tieto záväzky zahŕňajú naše odhodlanie byť dobrým a spoľahlivým obchodným partnerom, ktorý ponúka riešenia žiadané na trhu.

Zjednodušene, je to spôsob akým oznamujeme, že preberáme spoločenskú zodpovednosť za prípadné dopady našej činnosti a podnikania na prírodu, človeka a jeho okolie.

Obchod

Byť spoľahlivým, etickým obchodným partnerom, ktorý plní svoje záväzky a očakávania svojich zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov.

Etický kódex Lindab a definované základné hodnoty hrajú hlavnú úlohu pri riadení spoločnosti. Spolu s podporou programu UN Global Compact Spojených národov a nepretržitým reportovaním s GRI (Global reporting initiative) sú formované základné kamene pre vybudovanie dôveryhodnej a silnej spoločnosti.

Naše produkty

Základná myšlienka spoločnosti Lindab je prispieť k zjednodušovaniu výstavby a ich jednotlivých častí aj fáz. Protokoly a systémy riadenia akosti sú aplikované na všetkých oddeleniach spoločnosti.

Takmer všetky dcérske spoločnosti a pobočky Lindab sú certifikované v rámci ISO 9001.

Zamestnanci

Spokojní zamestnanci a podnikavý duch sú v spoločnosti Lindab vždy stredom záujmu.

Kompetencie, odhodlanie a podnikateľský duch od začiatku charakterizuje zamestnancov Lindab. Tieto vlastnosti sú kľúčom k trvalej podpore a uspokojeniu zákazníkov Lindab. To je dôvod, prečo neustále investujeme do podpory, zdravia a pracovnej pohody našich vlastných zamestnancov.

Životné prostredie

Vytváranie eko-efektívnych riešení s minimálnym dopadom na životné prostredie a človeka.

Naša zodpovednosť za životné prostredie a dedičstvo, ktoré tu zanecháme pre ďalšie generácie ovplyvňuje naše aktivity už mnoho rokov. Táto zodpovednosť sa neprejavuje len v našich krátkodobých krokoch a cieľoch, ktorých zmyslom je znížiť spotrebu energie a zníženie emisií. Rovnako dôležité sú produktové riešenia, ktoré zabezpečia, že aj naše výrobky budú vďaka svojej životnosti podporovať filozofiu Lindab.

Takmer všetky výrobné jednotky Lindab majú certifikát ISO 14001.

Spoločnosť

Cieľom spoločnosti Lindab sú dobré vzťahy so spoločnosťou a jej občanmi. Takto sa Lindab prezentuje v 30 krajinách a 125 pobočkách, kde spolupracuje s úradmi a organizáciami. Spolupráca s úradmi a rešpektovanie miestnej legislatívy je prirodzeným správaním sa zodpovednej spoločnosti.