Veľké medzinárodné projekty

Pre klientov, ktorí chcú rozšíriť svoju činnosť za hranice v rámci Európy, Ruska, SNS či ďalej, ponúka oddelenie služieb pre kľúčových zákazníkov Astron (divízia priameho predaja) individuálne riešenia na kľúč.

Naše oddelenie pre kľúčových zákazníkov zaisťuje dodržanie požadovanej rýchlosti a kvality stavby bez ohľadu na to, kde sa stavba realizuje. Súčasťou je aj ponuka širokej škály služieb za podpory európskej siete certifikovaných stavebných partnerov Astron, miestnych architektov, developérov, návrhárov alebo generálnych dodávateľov pre zabezpečenie hospodárnosti procesu výstavby a včasného dodania stavby.

Oddelenie služieb pre kľúčových zákazníkov má globálne know-how a skúsenosti, ktoré umožnia zaistenie podpory a služieb v každej fáze výstavby:

Investičné plánovanie a analýza trhu

Náš medzinárodný tím služieb pre kľúčových zákazníkov je vysoko mobilný pri stretnutiach s klientmi po celej Európe, ale i na ďalších kontinentoch, pre účely prerokovania projektov alebo konzultácií a odporúčaní vhodných riešení. Rokovania prebiehajú v podobe a v jazyku, ktoré uprednostňuje náš klient.

Hovoríme týmito jazykmi: anglicky, francúzsky, nemecky, holandsky, taliansky, luxembursky, švédsky, španielsky, portugalsky, poľsky, česky, slovensky, maďarsky, srbochorvátsky, rumunsky, ukrajinsky, rusky, azerbajdžansky, turecky a arabsky.

Radi vám predstavíme našu sieť partnerov, ktorí ponúkajú rôzne služby v oblasti investičných konzultácií predovšetkým vo východnej Európe, Rusku a SNS.

Vyhľadávanie vhodných lokalít a pozemkov

Prostredníctvom našich obchodných partnerov môžeme odporúčať a predstaviť našim klientom rôzne priemyselné parky a miestne administratívne centrá. Neskôr môžeme v rámci tejto spolupráce našim klientom odporúčať aj partnerov, ktorí ponúkajú služby generálnych dodávateľov stavieb.

Komerčná ponuka

Na základe žiadosti klienta o cenovú ponuku Astron pripraví optimalizovanú obchodnú ponuku, ktorá obsahuje technické detaily budovy, pevné termíny aj cenu.
Fixná zmluvná cena a veľký dôraz, ktorý kladieme na dohodnuté dodacie lehoty a termíny, nás výrazne odlišujú od miestnych dodávateľov predovšetkým na rozvíjajúcich sa trhoch.

Pre individuálne projekty sme schopní navrhnúť riešenia aj v oblasti leasingu a financovania.

Návrh projektu

Dôkladne sa postaráme o vašu investíciu a zameriame sa na optimalizáciu rozvrhnutia budovy, jej návrhu a samotnej výstavby v rámci vášho projektu.

Astron umožňuje optimálne využitie vnútorných priestorov budovy s minimálnym, alebo dokonca nulovým počtom vnútorných stĺpov (voľný rozpon budov až do 100 m), čím je zaistená vysoká flexibilita usporiadania a rozmerového rozvrhnutia podľa špecifických potrieb klienta. Súčasne Astron zabezpečí aj prispôsobenie štandardných technických a stavebných riešení bez ďalších rizík či prípadných chýb.

Naše inžinierske kancelárie (Česká republika, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Luxembursko, Poľsko a Rusko) sú schopné navrhovať stavby podľa európskych aj miestnych platných noriem.

Nápadité a zaujímavé architektonické riešenia vašich budov sú docielené výberom z niekoľkých rôznych variant stenových a strešných systémov, širokej palety farieb a rozmanitého príslušenstva, ktoré perfektne dopĺňa náš systém.

Dodávka stavebných systémov

Spoločnosť Lindab Buildings je se značkou Astron vedúcim európskym výrobcom oceľových budov. Za uplynulých 50 rokov existencie dodal svojim klientom viac ako 50.000 budov.

Naše výrobné závody v Luxembursku, Českej republike a Rusku sú zárukou vysokej dostupnosti našich produktov, a výraznou mierou prispievajú k skracovaniu dodacích lehôt a znižovaniu nákladov na dodávky. Vďaka polohe týchto závodov nie sú naše výrobky v prípade krajín Európskej únie, Ruska a SNS zaťažené žiadnymi dovoznými alebo colnými poplatkami. Naše výrobné závody sú certifikované podľa normy ISO 9001:2008. Dodatočné certifikácie sú zabezpečené pre špecifické činnosti, ktoré sú ponúkané v rámci jednotlivých krajín. Príslušný výrobný závod, ktorý bude na projekte pracovať, vystaví na žiadosť klienta vyhlásenie o zhode.

Ponúkame niekoľko typov dodávok z našich výrobných závodov v súlade s podmienkami Incoterms 2010.

Projektové plánovanie a riadenie

Na projekty, ktoré sú určené pre našich kľúčových zákazníkov je pridelený projektový manažér. Ten má na starosti realizáciu výstavby podľa zmluvných podmienok a termínov.

Stavebné práce

V rámci individuálnych zákaziek oddelenie služieb pre kľúčových zákazníkov ponúka riešenia na kľúč realizované v rámci spolupráce medzi miestnymi dodávateľmi a stavebnými partnermi Astron. Zároveň je zabezpečené aj školenie v oblasti stavebných systémov pre pracovníkov dodávateľa i prípadných subdodávateľov.

Údržba budov a predĺžená záruka

Po uvedení stavby do prevádzky vypracujeme súpis odporúčaní ohľadom údržby budovy. Tím pre služby kľúčovým zákazníkom je pripravený konzultovať prípadné rozšírenie a zmeny v usporiadaní budovy, či súbor pre opravy, ktoré zaisťujú dlhodobú životnosť stavby. Na žiadosť zákazníka môžeme poskytnúť predĺženú záruku.

Splnenie požiadaviek klienta na udržateľnosť a energetickú úspornosť budovy

Systémy ponúkané Astron sú šetrné k životnému prostrediu a recyklovateľné (oceľ je 100% recyklovateľná).

Náš patentový software je schopný vykonať vyhodnotenie denného svetla, primárnej energie, ale aj ďalších parametrov budovy (tlak, vnútorná klíma, atď.). Vďaka tomu je možné optimalizovať náklady na údržbu budovy.

Nízkoenergetické budovy (hodnotenie budov - smernica EnEV podľa DIN18599), nové technológie v oblasti stenových konštrukčných systémov a strešných panelov zvyšujú index odrazu slnečného žiarenia a maximalizujú tak životnosť panelov aj nízku energetickú náročnosť budovy.

Astron aktívne pracuje na minimalizovaní environmentálneho dopadu činností a produktov našej skupiny.