Budova mesiaca apríl 2014

Nákupné centrum Astron v dĺžke 1.5km v Azerbajdžane

Pred nedávnom bol predstavený vládny program modernizácie maloobchodov v meste Shemkir v Azerbajdžane. Ako generálny dodávateľ projektu West Gate bola vybraná firma Nabucco, stavebný partner Astron, k čomu veľkou mierou prispeli skúsenosti spoločnosti Astron s predchádzajúcim projektom v Azerbajdžane - logistickej haly pre British Petroleum.

Obchodné centrum o celkovej ploche 7.500 m² v dĺžke 1,5 km sa nachádza pozdĺž diaľnice. Zákazník požadoval takýto typ konštrukcie, ktorý sa dá zmontovať rýchlo a ekonomicky, aby návratnosť investícií bola maximálna.

Pôvodne investor plánoval realizáciu 47 oddelených obchodov v 7 rôznych typoch budov. Astron spolu s architektom vypracovali koncept 19 samostatných budov vzájomne prepojených do jedného celku, umožňujúcich delenie interiéru podľa potrieb. Toto riešenie na mieru bolo úsporné nielen z hľadiska času, ale aj nákladov.

Stavba je unikátna v niekoľkých aspektoch: vysoká funkčnosť, komfortný interiér pre návštevníkov a architektonický vzhľad. Investor bol s realizáciou projektu veľmi spokojný a poskytol stavebnému partnerovi Nabucco, ktorý je tiež predajcom produktovej rady Lindab, exkluzívnu ponuku otvoriť si zastúpenie v rovnakom nákupnom komplexe.

Zákazník : West Gate
Stavebný partner : Nabucco
Architekt : Mr Emin Shamsaddin Shakhbazov