Budova mesiaca januára 2014

Novopostavená tenisová hala je dar spoločnosti Tatneft mestu Leninogorsk. Športové zariadenie je oslavou 70. výročia ťažby ropy, ktorá bola začatá práve na tomto mieste. Investícia do výstavby športového centra bola vo výške 2 milliony euro. Tenisovú halu o celkovej rozlohe 2000 m2 postavila firma Vector, stavebný partner Astron z Bugulmy.

Tenisový komplex je už tretia hala realizovaná firmou Vector pre spoločnosť Tatneft. Na základe vynikajúcich skúseností s výstavbou predchádzajúcich dvoch architektonických hál v rekordnom čase zvolila firma Tatneft opäť oceľovú konštrukciu Astron. Oceľová hala typu AZM1 s voľným rozponom je zastrešená systémom LPR1000.

Hala s dvoma tenisovými kurty spĺňa všetky požiadavky na moderné športové zariadenia. V prízemí sa nachádza posilňovňa , zázemie pre trénerov, šatňa a kancelárie. V prvom poschodí sa nachádza sála, telocvičňa a tenisové kurty. Pri hale sa nachádza parkovisko pre návštevníkov.

Slávnostné otvorenie sa konalo v auguste 2013; športové centrum je otvorené pre verejnosť.