Budova mesiaca marca 2014

Autosalón Peugeot

Oceľovú budovu autosalónu Peugeot, v ktorom sa nachádza showroom a servis vozidiel, postavil v ruskej Kazani stavebný partner Astron, firma Technológiu Stroitelstva. Autosalón ponúka zákazníkom všetky služby od predaja automobilov po technický servis vozidiel značky Peugeot.

Komplex Peugeot tvoria dve prepojené oceľové haly Astron opláštené sendvičovými panelmi, ktoré vyrába sám stavebný partner Technológii Stroitelstva. Showroom poskytuje 650 m2 voľnej plochy pre prezentáciu všetkých typov vozidiel značky Peugeot. Obe oceľové haly boli zmontované počas 2 mesiacov.

Zákazník sa prvýkrát s firmou Technológii Stroitelstva stretol na stavebnom veľtrhu v Kazani v roku 2010. Na začiatku roka 2011 oslovil stavebného partnera so žiadosťou o cenovú ponuku na autosalón. Pán Rail Sadykov, riaditeľ zastúpenia firmy Technológii Stroitelstva v Kazani, uviedol: "Zásadnou požiadavkou zákazníka bolo umiestnenie sekčných vrát medzi hlavné rámy. Hlavnou výhodou našej ponuky bolo riešenie, kedy sme namiesto krížového zavetrenia použili zavetrovacie rámy. V úzkej spolupráci so zákazníkom sme našli optimálne riešenie pre showroom a potom podpísali zmluvu. Počas montáže prvej oceľovej budovy showroomu sa zákazník rozhodol pre stavbu druhej haly so servisným strediskom. V roku 2012 sme navrhli konečnú podobu druhej oceľovej budovy".

Spoločnosť Technológii Stroitelstva sa stala stavebným partnerom Astron v roku 2008 a od začiatku spolupráce postavila už 21 oceľových hál Astron .

 
Zákazník : Bars Auto

Stavebný partner : Technológii Stroitelstva