Budova mesiaca septembra 2015

Autosalón v Luxembursku

Autosalón zameraný na predaj niekoľkých značiek automobilov v Luxembursku potreboval nový, väčší priestor pre reprezentatívne vystavenie svojich vozidiel. Investor sa rozhodol osloviť skúseného stavebného partnera Astron, firmu bol MBS BUDOVY SA z Alzingenu

  • Architektonický dizajn: Moderná fasáda s perforovanými panelmi prirodzene začleňuje budovu do okolitého prostredia.
  • Krátka doba výstavby zabezpečila rýchlu návratnosť investície.
  • Jednoduché parkovanie bez obmedzenia vnútornými stĺpmi: 16 m šírka umožnila realizáciu dvoch radov parkovacích miest umiestnených pozdĺž 6m širokej komunikácie.
  • Prirodzená cirkulácia vzduchu, presvetlenie prirodzeným svetlom.

Spolupráca tímov inžinierov z Astronu, know-how firmy MBS Buildings S.A. architektov pod vedením pána Copine z B + Architectes S. à r. l. priniesla úspech v podobe realizácie technického riešenia, ktoré plne spĺňa požiadavky investora.

Stavebný partner: MBS Buildings S.A.
Zákazník: Garáž Martin Losch S. à r. l.
Architekt: B + Architectes S. à r. l.