Budova mesiaca august 2015

Nový sklad pre existujúceho zákazníka v Belgicku

Spoločnosť Charlier Logistics SA postavila s Astron už štvrtú oceľovú halu, sklad o rozlohe 10,000m2 v belgickom Molinfaingu. Firma tak podporila svoje rastúce aktivity v oblasti logistiky a distribúcie.

O rozhovor sme oslovili pána Erica Charliera, generálneho riaditeľa spoločnosti Charlier Logistics SA.

Už po štvrtýkrát ste zvolil pre realizáciu vašej novej oceľovej haly stavebného partnera, firmu Wust, a stavebný system Astron. Môžete nám oznámiť dôvody svojho rozhodnutia?
Eric Charlier: Vlastníme skladovacie haly o celkovej ploche 65,000 m². Nachádzajú sa v rôznych kútoch krajiny, ako je Recogne, Messancy, Stockem a Molinfaing. Pri realizácii  nového skladu o celkovej ploche 10,000 m² sme sa opäť rozhodli pre stavebnú firmu Wust a Astron.
Počas rokovaní s firmou Wust sme mali zásadné požiadavky na najväčšiu možnú plochu s minimom vnútorných stĺpov. Pre logistickú firmu predstavujú stĺpy vždy veľký problém. Spoločnosť Wust nám navrhla optimálne riešenie so širokým voľným rozponom. Bola tiež jediná, ktorá nám doviedla poskytnúť 3D vizualizáciu projektu. V súčasnosti je to úplne bežné, ale pred 14 rokmi... Precíznosť a poskytnutie detailných informácií o projekte pre mňa boli rozhodujúcim faktorom pre voľbu partnera. Bol som presvedčený, že pozornosť venovaná detailom bude venovaná aj samotnej výstavbe. Hala splnila naše požiadavky a potreby. Aj keď sme mali obmedzený rozpočet a technické obmedzenia, spoločnosť Wust navrhla najlepšie riešenie. To bol začiatok našej dlhodobej spolupráce.

Ako by ste opísali výhody a pridanú hodnotu pre zákazníka ASTRON?
Eric Charlier: Hľadal som svedomitého a flexibilného partnera, ktorý by bol schopný držať sa nášho obchodného prístupu. Pri spolupráci s vami máme iba jedného partnera a vždy dostaneme optimálne riešenie a rýchlu odpoveď

Stavebný partner: Wust SA, ETS
Zákazník: Charlier Logistics SA