Nové izolované stěnové otvory Astron

Energetická účinnost

Společnost Lindab Buildings neustále vyvíjí nové koncepty a produkty pro
v y l e p š e n í  e n e r g e t i c k é  ú s p o r n o s t i  budov.

Vyvinuly jsme inovované izolované stěnové otvory. Vylepšují izolační vlastnosti
všech typů našich stěnových otvorů, zabraňují vzniku tepelných mostů a zvyšují
celkový tepelný výkon budovy.

Toto řešení je součástí nového trendu pro dosažení globální energetické úspornosti budov. Nové izolované otvory jsou užitečným řešením trvale udržitelných budov.

Stěnové opláštění:

• Olemování s izolací
Pro stěnové systémy LPA900 bylo vyvinuto estetické olemování s 40 mm rámem s izolací a pro sendvičové panely 45 mm široké rámy.
Olemování je dostupné ve dvou variantách:
 délka 6m, řeže se na stavbě
 olemování nařezané ve výrobním závodu
s integrovaným izoblokem - toto řešení
značně usnadňuje montáž.

Sekundární konstrukce:

• Lehké předmontované orámovaní Byl navržen nový typ předmontovaného
orámování s nízkou hmotností.

Pro olemování otvorů je k dispozici nový systém ostění a nadpraží. Je to
lehké olemování vyrobené na míru s předpřipravenými klipy. Tento rám je
upevněn na paždík samořeznými šrouby.

Není třeba dodatečně řezat či předvrtávat otvory, a proto je doba montáže výrazně zredukována.
 Nový typ lehkého orámování - 100mm,
 předmontovaný
 Nový typ orámování 203 & 254mm,
předmontovaný
Toto je další příklad, jak integrovaný design a kompletní dodávka produktů Astron může snížit provozní náklady cílovému zákazníkovi, který zároveň získá i budovu šetrnou k životnímu prostředí.

15.2.2013