Získali jsme označení CE!

Skutečná obchodní výhoda

EN 1090 – provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí

Označení CE dle normy EN1090-1 bude od 1. července 2014 povinné. Ocelové konstrukce Astron jsou nyní vyráběny v souladu s normou EN1090-2. Astron proto může již nyní umístit značku “CE” na své ocelové produkty: skutečný obchodní benefit a konkurenční výhoda.

Označení CE na konstrukcích Astron se vztahuje na hlavní konstrukci: rámy, jeřábové
dráhy, mezipatra, zavětrování a sekundární konstrukci.

Co je označení CE?

Označení CE je povinná značka shody, díky které lze produkty nabízet na trhu EU. Takovýto produkt je v souladu s harmonizovanou normou EN či s normou ETA (European Technical Approval).

Jaké jsou právní povinnosti výrobce?

1. Astron splnil požadavky na kontrolu výroby dle CTICM, nezávislého kontrolního
orgánu. Naše produkty odpovídají seznamu detailních požadavků na vlastnosti materiálu, konstrukční řešení, výrobu (tolerance, svařování aj.) i montáž.

2. Po úspěšném provedení auditu obdržela společnost Astron certifikát
o shodě.

3. Astron dodá na žádost zákazníka prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě musí
obsahovat podrobné informace o výrobci, hlavní charakteristiku produktu, spolu s
číslem certifikátu o shodě. Tyto údaje je třeba archivovat po dobu 10 let.

Třída provedení

Norma EN 1090-2 specifikuje čtyři třídy provedení EXC1 až EXC4 s rostoucími
požadavky. Astron spadá pod třídu EXC2. Stavební partneři musí specifikovat Třídu důsledku (Consequences Class - CC), na základě které je určena třída provedení. Pro budovy EXC3 musí být provedena speciální nabídka.

Označení CE v praxi

Všechny produkty jsou dodávány spolu s potvrzením o označení « CE », kde je uvedeno i číslo certifikátu shody a vlastnosti produktu. Na etiketách jednotlivých produktů či svazku produktů se může objevit malý štítek.

29.4.2013