Prohlásenie zákazníka: Stanislav Sokolnikov, riaditeľ spoločnosti "Sever Avto M"

Všetky aspekty urýchlili návratnosť investície do projektu!

Stanislav Sokolnikov je generálny riaditeľ spoločnosti "Sever Avto M", ktorá sa špecializuje na skladovanie pneumatík a diskov kolies v Moskve.

Prečo ste vybral ako dodávateľa Astron?
Pevná cena spolu s presne stanovenými termínami výroby a dodávky budovy nám umožnili pripraviť precízne rozpočet a jednotlivé kroky výstavby. Boli sme tak schopní vopred stanoviť termín začatia užívania budovy. Všetky tieto aspekty urýchlili návratnosť investície

Aké výhody vašej spoločnosti priniesla výstavba novej oceľovej haly?
Nové logistické centrum nám umožnilo zrýchliť manipuláciu s produktmi a znížiť celkové náklady na tok materiálu vďaka optimalizácii pracovných síl. Sme tiež spokojní s nenáročnou údržbou haly. Izolácia je optimálne riešenie pre našu zemepisnú šírku.

Je úžitková vnútorná plocha haly využívala efektívne? Nie sú stĺpy prekážkou?
Vnútorný priestor je využívaný na maximum - budova bola navrhnutá na mieru špeciálne pre našu spoločnosť, kedy boli zohľadnené všetky aspekty našej činnosti.

23.3.2015