Ekologické aspekty oceľových stavieb

Oceľové konštrukcie Astron majú celú radu výhod, vďaka ktorým sa spoločnosti podarilo zrealizovať za pol storočia na trhu vyše 50 000 stavieb. Je dobré si však pripomenúť, že využitie sofistikovaného systému rámovej konštrukcie pre oceľové haly pomáha zároveň šetriť životné prostredie a prírodné zdroje. Ako? Oceľ je ako jediný konštrukčný materiál plne recyklovateľný. Priemysel spracovania kovového šrotu v celom svete významným spôsobom šetrí náklady na ťažbu železnej rudy, znižuje exhalácie pri jej spracovaní a šetrí pôvodné prírodné podmienky. Vďaka vysokej pevnosti ocele si montované haly vystačia aj s pomerne subtílnou konštrukciu. Úsporná primárna konštrukcia stavby umožňuje aplikáciu sofistikovaného zateplenia s minimom tepelných mostov. V neposlednom rade potom nekonečná variabilita oceľovej konštrukcie umožňuje architektom navrhovať napríklad stavby zaisťujúce dostatok prirodzeného osvetlenia, a tým pomáha šetriť náklady na energie.

Oceľová stavebnica namiesto mokrých postupov

Dáte dieťaťu doma radšej na hranie stavebnicu, alebo vedro s pieskom a vodou? Akokoľvek sa toto prirovnanie zdá byť irelevantné, predstavte si namiesto izby stavenisko rozsiahlej skladovacej haly, výrobného závodu alebo kancelárskej budovy. Oceľové diely montovanej haly sa vyrábajú v optimálnych podmienkach mimo stavenisko a na mieste k ich rýchlej montáži stačí minimálne vybavenie a minimálna manipulácia. Všetky náklady na dopravu sú vďaka nízkej hmotnosti príjemne redukované.

Stavba oceľovej haly až na výnimky nezahŕňa žiadne mokré postupy a tým pádom ani žiadne technologické pauzy, ktoré stavbu predražujú. V prípadoch, keď je montáž realizovaná za plnej prevádzky firmy investora, skracuje sa obdobie náročných obmedzení.

Rýchla realizácia a minimalizácia nárokov na prepravu významne šetrí tiež prírodu vďaka výrazne menšiemu množstvu spálenej nafty.

Výkonné systémy zateplenia

Vďaka predtým uvedenej mimoriadnej pevnosti ocele a súvisiacej minimalizácii primárnej nosnej konštrukcie zostáva v subtílnom opláštení stavieb maximum priestoru pre sofistikované zateplenie. Montované haly Astron sa osvedčili v krutých mrazoch na ruskom Sibíre, popasovali sa s nevyspytateľným počasím na pobreží Islandu a zdolali aj pekelné horúčavy španielskeho vnútrozemia. Všade preukázali obrovské úspory na prevádzkových nákladoch vďaka perfektným izolačným vlastnostiam stien. O výhodách stenových systémov a strešných systémov Astron sa môžete dočítať v súvisiacich článkoch. Povrchová úprava stenových a strešných panelov Astron zaisťuje celému systému zateplenia mimoriadnu odolnosť proti klimatickým javom, s tým súvisiacu vysokú životnosť a maximálnu elimináciu potreby údržby a opráv. Výborná tepelná izolácia sa v nízkych nákladoch na kúrenie a klimatizáciu začína vracať okamžite po dokončení stavby. A úspory energie sú v neposlednom rade dôležitým krokom v ochrane životného prostredia.

Oceľ je pre architektov najvďačnejším materiálom

Architekt je umelec s víziou, ktorá nie je spútaná materiálom. Realizácia stavieb ale často pôvodnej vízii pristrihuje krídla, ak narazí na fyzikálne bariéry použitých stavebných hmôt. Oceľ ako konštrukčný materiál púšťa fantáziu architekta najďalej a vďaka tomu máme možnosť obdivovať skvosty modernej architektúry, ktoré by z iných materiálov neboli možné. Nielen vonkajšia krása, ale aj genialita vnútorných dispozícií môže naraziť na určité konštrukčné obmedzenia. Napríklad zaistenie pasívneho vetrania cirkuláciou vzduchu alebo dostatku prirodzeného osvetlenia vo veľkých kancelárskych budovách si často žiada nekonvenčný prístup. Oceľové stavby realizované systémom montovaných hál Astron veľakrát presvedčia o všetkých spomenutých výhodách. Pasívna cirkulácia vzduchu a prístup denného svetla do všetkých zákutí kancelárskych budov umožňuje razantné zníženie prevádzkových nákladov a tým aj ďalší krok k trvalo udržateľnému rozvoju miest vo vzťahu k prírode.

Oceľ je recyklovateľná

Svetová produkcia ocele sa pohybuje okolo 1,5 miliardy ton. Zhruba tri štvrtiny z tohto množstva sa recyklujú, pri stavebnej oceli toto percento ide ešte vyššie. Celkovo recyklácia ocele šetrí až 75 % energie, 90 % primárnych zdrojov a znižuje o 86 % znečistenie vzduchu exhalátmi. Zvoliť pre svoju stavbu oceľ ako primárny konštrukčný materiál prináša výhody vo forme vysokej úžitkovej hodnoty, životnosti a úspory nákladov. Sme radi, že sa popri tom môžeme podieľať na trvalo udržateľnom rozvoji spoločnosti a prispieť k šetrnému prístupu k prírode a jej bohatstvu.