Polyfunkčná administratívna budova

Administratívna oceľová budova v Českej republike

Ojedinelú realizáciu štvorposchodovej oceľové budovy Astron v Českej republike zaznamenal stavebný partner, firma E.PROXIMA.

Polyfunkčný objekt o 2 nadzemných a 2 podzemných podlažiach o celkovej úžitkovej ploche 1350 m2 vyrástol počas 10 mesiacov na okraji mesta Brna. Z architektonického hľadiska sa jedná o stavbu s priznanými hranolovými štruktúrami nadzemných podlaží - horná administratívne podlažie je mierne predsadené nad spodným skladovým podlažím doplneným o výklenok so vstupom. Striedma šedo strieborná farebnosť fasádnych PUR panelov je podporená akcentom červenej linky a zaujímavým členením okenných výplní.

Na stropy podlažia boli pre jednoduchosť a rýchlosť výstavby použité predpäté stropné panely Spiroll, za atikou sa skrýva pultová LPR strecha. Oceľový konštrukčný systém Astron umožňuje variabilne meniť dispozícii miestností, čo investor ocenil najmä v najvyššom podlaží, ktoré je vyčlenených pre administratívnu prevádzku.


Staviteľ: E.PROXIMA, s.r.o. (Česká republika)
Zákazník: PROFIcomms s.r.o.