Administratívne a kancelárske budovy

Výstavba kancelárií vždy predstavuje väčšiu investíciu, ktorá so sebou nesie špecifické požiadavky na rozvrhnutie a funkčnosť vnútorného priestoru. U väčšiny realizácií sa stretávame s dôrazom na nízke obstarávacie náklady a vhodné pracovné prostredie. Investori nezabúdajú ani na reprezentatívne hľadisko kancelárskych budov.

Vlastnosti administratívnej budovy

Ku každej zákazke pristupujeme individuálne. Do projektu sa snažíme vniesť naše dlhoročné skúsenosti z realizácií po celej Európe a zároveň zapracovať vaše špecifické požiadavky. Systémy Astron umožňujú veľkú flexibilitu pri návrhu administratívnej budovy a skracujú čas potrebný na výstavbu.

Hlavná konštrukcia sa skladá z rámu a primárnej a sekundárnej oceľovej konštrukcie. Celý systém montovaných hál potom dotvárajú strešné a stenové systémy odolné voči nepriaznivým klimatickým podmienkam. Výhodou opláštenia hál je možnosť integrácie sklenej vaty Astrotherm, ktorá predstavuje vysoko efektívnu akustickú a tepelnú izoláciu.

Staviame tak jednopodlažné ako aj viacpodlažné haly. Administratívne budovy Astron dodávame ako samostatne stojace objekty. Konštrukčné riešenie však umožňuje ich bezproblémové napojenie na existujúcu výrobnú halu či iný objekt.

U administratívnych budov kladieme veľký dôraz na presvetlenie celého priestoru, ktoré vnímame ako dôležitú vlastnosť funkčných kancelárií.

Príklady realizácií kancelárskych budov

Počas viac ako 50-ročnej existencie sme dokázali splniť množstvo úplne rozdielnych požiadaviek na podobu kancelárskych budov. K našim referenciám patria konštrukčne jednoduché presklené haly ako aj zložité budovy, na ktorých návrhu sa podieľalo hneď niekoľko architektonických štúdií.

Montované administratívne budovy umožňujú vytvoriť celkom netradičné tvary. Dobrým príkladom môže byť kruhová budova v Poľsku (Krakov) s výškou nosných stĺpov 47 metrov obsahujúcich betónové jadro zabezpečujúce stabilitu celej konštrukcie. Vedenie inštalácií bolo následne realizované pomocou modernej technickej podlahy.

Naše kancelárske budovy našli uplatnenie aj pri veľkých developerských projektoch, akým bola výstavba nového business parku "Porte du Sud" vo Francúzsku. Tri oceľové haly ihneď našli svojich majiteľov, ktorým boli interiéry a sanitárne príslušenstvo prispôsobené na mieru.

O stabilite nami dodávaných montovaných hál svedčí sedempodlažná administratívna budova v Belgicku, s pôdorysom 3 500 m2 navrhnutá Ivanom Mosseveledem, významným flámskym architektom.

Spoľahnite sa na naše kancelárske budovy. Garantujeme vám fixnú cenu kontraktu a dodržanie presne naplánovaných termínov výroby a dodávky budovy. To vám umožní určiť presný termín zahájenia užívania budovy a pripraviť sa na presunutie alebo rozšírenie pracovných kapacít.