Kruhová administratívna oceľová budova

Prosperujúca firma SKALSKI je stavebným partnerom Astron už veľa rokov. Vzhľadom k nárastu svojich aktivít sa spoločnosť rozhodla presídliť svoju centrálu do priestrannejšej budovy v Krakove (Poľsko).

Manažment firmy Skalski oslovil zamestnancov, aby sa podieľali na výbere novostavby zo štyroch predložených projektov. Zvolená bola štvorpodlažná oblúková oceľová budova v tvare písmena "S" podľa loga spoločnosti Skalski.

Architekt požadoval ľahkú a presvetlenú konštrukciu. Ako hlavný konštrukčný materiál bola práve preto použitá oceľ. Vďaka flexibilite ocele bol architekt schopný zakomponovať do budovy všetky svoje ďalšie požiadavky.

Stĺpy štítovej steny vysoké 47 m sú tvorené uzavretými štvorcovými profilmi a sú zostavené do kruhového výseku s polomerom 32 m. Stena medzi stĺpmi je z bezpečnostného dvojitého skla. Lúčovito rozmiestnené stĺpiky medziposchodia sú tvorené prelamovanými IPE profilmi s rozstupom 1,6 m. Umožňujú priechod inštaláciou. Monolitické betónové dosky sú položené na spodných prírubách oceľových nosníkov.

Vedenie inštaláciou bolo zjednodušené použitím technickej podlahy. Na vnútornej strane oblúka sa nachádza schodisková šachta so zaskleným výťahom. Betónové jadro zaisťuje vertikálnu stabilitu budovy. Rúrkovito uzavreté profily sú v tomto mieste ukotvené betónovými doskami. Vjazd do garáží vyžadoval úpravu HEB300 profilov zložením do oblúkového tvaru.

Na stavbu oceľovej budovy bola použitá najľahšia recyklovateľná oceľ a boli zohľadnené aj základné kritéria kvalitnej konštrukcie. Garanciu energetickej úspornosti a elimináciu termálnych mostov zaisťuje umiestnenie komponentov "Schöck Isokorb" na spoje nosníkov a stĺpov.