Jednopodlažné datacentra

S tým, ako rýchlo sa dnes zvyšujú požiadavky na IT technológie a počítače, každá väčšia spoločnosť prevádzkuje svoju vlastnú serverovňu, alebo budovu datacentra. Práve budovy datacentier musia vyhovovať rade prísnych kritérií, ako je dostatok miesta pre uloženie hardware, bezchybná klimatizácia, požiarna a bezpečnostná ochrana. Astron buduje datacentra na mieru požiadavkám a potrebám zákazníkov tak, aby v bezpečí prechovávala ich dáta v dlhodobom časovom horizonte.

Datacentra Astron - na mieru a úsporne

Astron je spoľahlivým dodávateľom systému montovaných budov, vhodných pre následnú inštaláciu akýchkoľvek zariadení. Datacentra Astron sú moderným a spoľahlivým riešením s možnosťou ľubovoľných rozšírení podľa budúcich potrieb.

Moderné datacentra Astron využívajú energeticky úsporný systém klimatizácie a ochladzovanie vzduchu v interiéroch. Oceľové budovy sú vyrábané na mieru požiadavkám zákazníka s výhľadom na mnoho rokov dopredu. Datacentra Astron sú spoľahlivým, flexibilným a moderným riešením budov určených pre nepretržitú prevádzku počítačov a serverov.