Datacentra - príležitosť pre oceľové haly Astron

Rýchly rozvoj moderných technológií vyvára u rady firiem požiadavky na stavbu moderných datacentier. Spoločnosti používajú aplikácie vyžadujúce vysoký výpočtový výkon a potrebujú pre svoju prácu spoľahlivé informačné systémy. Konštrukcia rozľahlých priestorov pre umiestnenie IT infraštruktúry - datacentier - sa tak stáva rastúcim segmentom trhu.

Konštrukčné požiadavky datacentier a výhody oceľových hál Astron

Každé odvetvie ľudského podnikania má viac alebo menej špecifické nároky na prevádzkové priestory. Pokiaľ ide o datacentra, rozľahlé haly, kde sú umiestnené desiatky, stovky, alebo aj viac permanentne zapnutých počítačov, sú to predovšetkým požiadavky na nulovú prašnosť, výkonnú a bezchybnú klimatizáciu, ktorá účinne odvádza od počítačov teplo a chráni ich proti prehriatiu, protipožiarnu ochranu a zabezpečenie proti vlámaniu. Astron týmto požiadavkám vyhovuje svojimi oceľovými halami, a to pri zachovaní pozitívneho ekonomického aj ekologického aspektu.

Takmer nekonečné možnosti montovaných hál Astron

Vzhľadom na špecifické a v mnohom náročným požiadavkám datacentier, montované haly Astron sú so svojím vybavením ideálnym riešením zaisťujúcim najlepšiu kontrolu nad teplotou a vlhkosťou v interiéri. Veľké vnútorné priestory s voľným rozporom bez oporných stĺpov, alebo len s minimálnym počtom, umožňujú optimálne využitie daného priestoru.

Výhody pre investorov

Oceľové konštrukcie Astron sú pre investorov príťažlivé z niekoľkých dôvodov - umožňujú takmer neobmedzené stavebné možnosti, veľmi rýchlu dodávku stavby na kľúč a investor si môže vybrať medzi prízemný alebo viacpodlažné stavbou.

Datacentra Astron sú v súlade s EN1090-2 a vyrábané pole QMS certifikovaného podľa ISO 9001.