Bezpečná datacentra pre firmy

Datacentrum so serverovňou je kľúčovým miestom radu firiem a jeho stavba by mala byť starostlivo naplánovaná. Datacentrum ochraňuje všetky životne dôležité dáta, ktorá firma potrebuje pre svoju každodennú prácu a komunikáciu.

Datacentrum nie je len obyčajná montovaná hala

Nielen umiestnenie datacentra, ale hlavne jeho bezpečnostné zaistenie hrajú dôležitú úlohu. Bezpodmienečné je najmä zaistenie bezpečnosti serverov proti poškodeniu vodou (aj pri povodniach), ohňom alebo proti nežiadúcim osobám, či už medzi bežnými návštevníkmi firmy, alebo formou vlámania. Dvere a okná serverovne sú preto zaistená proti násilnému preniknutiu, výkonná klimatizácia chránia počítače pred prehriatím a zaistený musí byť aj záložný zdroj energie pre prípad výpadku hlavnej siete. Oceľová budova Astron poskytuje veľmi flexibilné riešenie pre akékoľvek, aj veľmi technicky špecifické stavby. Protipožiarne inštalácie, klimatizácia a zabezpečenie proti krádežiam montovaných hál Astron vyhovujú aj najprísnejším štandardom.

Oceľové budovy Astron sú pre datacentra ideálnym riešením

Astron navrhuje a vyrába budovy pre každý projekt individuálne, s úplným rešpektom k ekologickým a prevádzkovým aspektom aj požiadavkám zákazníka. Datacentra Astron sú navrhnuté pre maximálnu energetickú úspornosť a minimálne environmentálne stopu. Rozšírenie budov datacentier v budúcnosti je vďaka použitým systému oceľovej konštrukcie veľmi jednoduché.