Viacpodlažné datacentra

Rad dnešných moderných firiem je do značnej miery závislá na informačných technológiách, na ktorých bežia ich aplikácie a na ktorých realizujú značnú časť firemných procesov. Spoľahlivé IT zabezpečenie firiem je tak v dnešnej dobe bezpodmienečnou nutnosťou. Od budov dátových centier sa očakáva, že zabezpečí podmienky pre integritu a funkčnosť umiestnených IT technológií. Servery obsahujúce životne dôležité dáta firmy musia byť bezpečné aj v prípade povodne, požiaru alebo pokusu o násilné vniknutie. Budova datacentra tak zabezpečuje predovšetkým ochranu potrebnú pre udržanie všetkých dát v bezpečí, a to za akýchkoľvek podmienok.

Je správne spojiť sa s lídrom na európskom trhu

Vo firme Astron nájdete toho správneho partnera pre realizáciu bezpečného datacentra vo vašej spoločnosti. Ako líder na európskom trhu budov založených na oceľovej konštrukcii (oceľové haly, administratívne budovy, nadzemné parkovisko) Astron ponúka benefit vo forme 50 rokov skúseností a rozsiahlu sieť preverených stavebných partnerov. Výsledkom sú montované stavby dodané v termíne as dodržaním rozpočtov, ktoré navyše nie sú nijako vysoké.

Oceľovou konštrukciou realizácia nekončí

Astron je predovšetkým dodávateľom budov, ktoré sú založené na rámovej oceľovej konštrukcii a svoje uplatnenie nájdu naprieč celým trhom. S pomocou preverených zmluvných partnerov však dodáva na kľúč kompletne vybavené stavby, ako napríklad v prípade datacentier. Realizácie zodpovedajú do posledného detailu potrebám investora a prevádzkovateľa, v tomto prípade požiadavkám na ochranu IT technológií a ich nerušené fungovanie. Sú potrebné zvláštne bezpečnostné dvere? Mezanin, ochrana proti úderu blesku alebo systém bezpečnostných kamier? Astron spolupracuje s vybranými partnermi a výsledkom je presvedčivo dokonalé riešenie na mieru vášmu podnikaniu.

S Astronom a jeho budovami datacentier sú vaše dáta v poriadku.