Hangáre a haly pre rozmerné stroje

Garážovanie lietadiel a rozmerné techniky vyžadujú určité špecifické vlastnosti montovaných hál:

  • Veľký rozpon
  • Veľká plocha bez vnútorných stĺpov
  • Veľký rozmer brány

Ak chcete mať svoju techniku v bezpečí pred poveternostnými vplyvmi, prístupnú pre pravidelnú údržbu a s dostatkom manévrovacieho priestoru, oceľové haly Astron sú jednou z najlepších možností na našom trhu.

Rozpon až 100 metrov

Predstavte si halu takej šírky, do ktorej sa zmestí futbalové ihrisko orientované na dĺžku, kam aj s veľkou mierou nedbanlivosti rýchlo zaparkujete Boeing 747 a do ktorej sa zmestí celý svetový rekord v hode oštepom Jana Železného. Až takto ďaleko siahajú naše možnosti v otvorenom rozpone montovanej haly. Že vám stačí napríklad polovičná? S veľkou radosťou vám ju postavíme.

Bez vnútorných stĺpov

Manipulácia s lietadlami alebo rozmernou poľnohospodársku a stavebnou technikou, prípadne parkovanie lodí, vyžaduje predovšetkým otvorený priestor bez stĺpov. Koncepcia oceľovej haly Astron umožňuje nielen veľký rozpon strechy, ale aj jej samonosnosť bez nutnosti vnútorných stĺpov. Ten priestor pre manipuláciu si zamilujete.

Vráta ako… do hangáru

Niektoré veci hovoria samy za seba. Trebárs veľkosť brán u hangárov. Býva zvykom, že je možné naraz otvoriť celú bočnú stenu hangáru a zaparkovať tak nielen lietadlo, ale zaistiť tak napríklad aj obojsmernú premávku ťažkej techniky alebo manipuláciu s neštandardnými bremenami.

Naše systémové riešenie v tomto nebude výnimkou, pri stavbách oceľových hál po celej Európe a krajinách SNS sme si zatiaľ poradili so všetkými výzvami.