Jazdiarne a jazdecké haly

Spolu s vývojom jazdeckého športu v ČR sa mení aj určitý štandard, ktorý jazdecké kluby poskytujú svojim členom. Riešenie zastrešených jazdiarní formou ľahkých montovaných konštrukcií sa javí zo všetkých možností ako najpraktickejšie.

Jazdiarne postavené na systému Astron spĺňajú nasledujúce požiadavky:

  • Vyhovujúce osvetlenie prirodzeným svetlom, volené tak, aby neplašilo kone
  • Štandardný vnútorný povrch s geotextíliou a kremičitým pieskom alebo ďalšími možnosťami podľa zadania
  • Lambríny a tribúny podľa potrieb

Doprajte koňom aj divákom komfort krytých, ale dobre presvetlených priestorov jazdiarne, sebe potom pohodlie stavby dodanej na kľúč, spĺňajúcej rozpočet a časový plán.

Opláštenie a zastrešenie jazdiarne

Opláštenie konštrukcie jazdiarne je spravidla realizované trapézovým plechom bez izolácie alebo s izoláciou (podľa zadania), ďalšia možnosť je využiť systémové riešenie zo stenových panelov a strešných panelov. Pri konštrukcii strechy sa myslelo aj na dostatok prirodzeného svetla pre dennú prevádzku jazdiarne, samozrejme tak, aby prípadné ostré svetlo nerušilo pohodlie koní. Vetranie celej budovy je dosiahnuté pasívnym prúdením vzduchu.

Povrch jazdiarne

Štandardom pre podlahu jazdiarne je kombinácia špeciálnej geotextílie a kremičitého piesku, ale podľa miestnych možností a požiadaviek je možné riešiť povrch individuálne. Zdravie koní a dostatočná pružnosť povrchu je samozrejme niečo, čomu venujeme osobitný prístup.