Skladová hala pre výrobcu kovových výliskov na Slovensku

Spoločnosť Craemer Slovakia, ktorá sa zaoberá výrobou malých až stredne veľkých sérií kovových dielcov a konštrukčných skupín určených predovšetkým pre automobilový priemysel, sa rozhodla pre rozšírenie existujúcich výrobných a skladovacích kapacít. Investor vzhľadom k veľkej spokojnosti s predchádzajúcou realizáciou oslovil už druhýkrát stavebného partnera Astron, firmu HAKO a.s., s požiadavkou na výstavbu novej oceľovej haly. Stavebný partner HAKO a.s. už v roku 2008 pre investora postavil výrobnú halu Craemer v Liptovskom Mikuláši. Nová skladovacia hala sa nachádza v jej susedstve.

Investor sa opäť rozhodol pre stavebný systém Astron, pretože vhodné technické riešenie umožnilo ponúknuť konkurencieschopnú cenu pri zachovaní špičkovej kvality. Nová oceľová hala má rozpon 46m a dĺžku 54m, výška v atike dosahuje 10,4 m. Fóliová strecha má sklon 6% a na stenové opláštenie boli zvolené  sendvičové PIR panely hrúbky 100 mm s hladkou profiláciou v neutrálnej šedej farbe. Oceľová hala bola zmontovaná a dokončená počas 6 mesiacov, pričom samotná montáž strechy a opláštenia sa realizovala 3 mesiace.