Skladovacia hala mraziarní v Poľsku

Pre poľskú spoločnosť JAGO S. A., lídra v oblasti distribúcie a logistiky mrazených potravín a zmrzliny, bola vybudovaná nová, moderná oceľová skladovacia hala s distribučnou centrálou v Bieniewo, neďaleko Varšavy. Objekt však nemal byť len jednoduchým skladom, mal zabezpečovať niekoľko ďalších dôležitých funkcií a to všetko na ploche 13 200 m2.

Skladovacia hala pre mraziarne

Mraziarenské hala pre potravinárske účely musí plniť množstvo kritérií, z ktorých najdôležitejšie je prirodzene možnosť udržiavať hygienické podmienky, veľmi nízku teplotu (v jednom zo 4 chladených skladísk až - 25 ° C) za cenu nízkych prevádzkových nákladov, a to v priestoroch, kam často zachádzajú pracovníci s paletovým vozíkom, kde je teda potreba manévrovací priestor, dostatok svetla a dostatočne široké dvere pre intenzívnu prevádzku.

Vďaka systémovým riešeniam Astron pre steny a stropy s mimoriadnymi hodnotami izolácie, odolnosťou proti vlhkosti a mechanickému poškodeniu, možno vybudovať mraziacu alebo ľubovoľne vytemperovanú halu, ako keby nešlo o nič zvláštne. Subtílna oceľová konštrukcia nepredstavuje v izolácii stien ani stropu žiadne riziko tepelných mostov a vďaka tomu sa štandardné riešenie pre skladové haly dá veľmi jednoducho dimenzovať na účely mraziarenského skladu.

Spojenie skladovacej haly, kancelárií a logistickej rampy

Dopyt po multifunkčných objektoch, kedy vedľa výrobnej alebo skladovacej haly vyrastie moderná kancelárska budova s dôstojnými priestormi pre prácu aj rokovania s klientmi, alebo ako v prípade mraziarní JAGO spojenie s logistickou rampou pre paralelné odbavenie väčšieho počtu kamiónov, neustále rastie. Vítaným riešením je spracovanie viacerých budov rôzneho určenia v jednotnom dizajne, s dobre prepojenou multifunkciou a prirodzene s veľmi nízkymi prevádzkovými nákladmi. Reprezentatívnosť takéhoto objektu s dôrazom na ekológiu je potom pridanou hodnotou, ktorá často spolurozhoduje o úspešnosti celého podnikania.

Skladové haly môžu byť ekologicky prívetivé

Rozvoj dopravy a nutnosť vzniku ďalších logistických centier je jedným z fenoménov, ktoré prírodu neustále ohrozujú. Preto je u nových stavieb nutné zaistiť najmä nízke náklady na prevádzku (vykurovanie, klimatizácia, osvetlenie), ale môžeme ísť ešte ďalej. Oceľ ako stavebný materiál je na konci životnosti objektu plne recyklovateľná a náklady spojené so samotnou stavbou sú v prípade montovaných hál veľmi nízke. Sme radi, že svojím dielom prispievame k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti a nezaťažujeme prírodu viac, než je potrebné.

Stavba bola dokončená v priebehu iba 7 mesiacov a investor bol veľmi spokojný, najmä s funkčnosťou a estetikou celej budovy.