Integrované oceľové parkovisko

Trojpodlažná administratívna oceľová budova s integrovaným parkoviskom

Investor, spoločnosť Gasoil Engineering, ktorá sa zaoberá projektovým manažmentom v oblasti prepravy zemného plynu a surovej nafty, sa vďaka dlhodobému rastu rozhodla pre stavbu nového sídla, ktoré by bolo odrazom ich pozície na trhu, a spĺňalo by prísne požiadavky na kvalitu prevedenia a moderný design.

Základné požiadavky na stavbu

  • Pracovný priestor pre 180 zamestnancov
  • Rozsiahle kryté parkovisko (vo finálnom prevedení 3,910 m2)
  • Čo najmenej technických obmedzení pre návrh architekta
  • Vzdušná a dobre presvetlená budova ľahkej konštrukcie
  • Kombinácia otvorených "open-space" priestor s diskrétnějším pracovným priestorom a jednacími miestnosťami
  • Prirodzené osvetlenie pracovného miesta pre každého zamestnanca

Ideálne prevedení - oceľová budova Astron

Po zvážení všetkých vstupných podmienok manažér Gasoil Engineering Marian Šiška oslovil stavebného partnera spoločnosti Lindab firmu Hornex. Celá oceľová administratívna budova založená na konštrukcii Astron od začiatku profitovala z perfektnej spolupráce medzi obstarávateľom, architektom a stavebnou firmou.

Jedným z najdôležitejších kritérií bola moderná, celkovo odľahčená budova s čistými líniami a otvorenými priestormi. Toho bolo dosiahnuté použitím len najnutnejšieho množstvo ocele a betónu na podlahách, zatiaľ čo zvislé konštrukčné prvky tvoria v maximálnej miere sklo a drevo.

Pre dosiahnutie čo najlepších pracovných podmienok pre každého zamestnanca bolo dôležité zabezpečiť všetkým pracovným miestam prirodzené osvetlenie. V budove veľmi ľahkej oceľovej konštrukcie s maximálnym použitím skla toho bolo dosiahnuté aj využitím kovových roštov na pochôdzne plochy mezanin.

Oceľ ako najprogresívnejší stavebný materiál

Na mnohých príkladoch sa ukazuje, že oceľ pre svoju vysokú flexibilitu pri odvážnych architektonických riešeniach, možnosť vytvorenia veľmi vzdušnej konštrukcie v kombinácii so sklom a v neposlednom rade veľmi rýchle vykonanie prác bez zdĺhavých technologických prestávok, predstavuje veľmi progresívny materiál, ktorý nebude v najbližšej dobe nahradený. Systém oceľovej budovy, na ktorom fungujú montované haly Astron, umožňuje stavbu veľmi pokrokových stavieb, ako je napríklad táto administratívna budova s integrovaným parkoviskom.

Viac informácií získate na tel.: +352 80291-404, parking@astron.biz