Oceľové poľnohospodárske haly

Poľnohospodárske haly si vďaka svojmu špecifickému využitiu žiadajú pri návrhu a stavbe celkom odlišný prístup než napríklad kancelárske budovy. To je dané prísnymi hygienickými normami a zákonmi týkajúcimi sa chovu zvierat a skladovania poľnohospodárskych produktov.

Spoľahlivé riešenie pre poľnohospodárske aktivity

Vďaka skúsenému tímu naše haly spĺňajú nielen príslušné zákony, ale aj vaše špecifické požiadavky odvíjajúce sa od konkrétnych poľnohospodárskych aktivít a miestnych klimatických podmienok.

Výhody oceľových poľnohospodárskych hál

Dôvodom, prečo sa upúšťa od murovaných poľnohospodárskych budov je predovšetkým ich stavebná a finančná náročnosť, relatívne krátka životnosť, náchylnosť k vlhnutiu a vysoké náklady na opravy.

Oproti murivu sú oceľové poľnohospodárske budovy veľmi odolné a flexibilné. Ľahko sa stavajú a v prípade potreby je možné halu kedykoľvek upraviť alebo rozšíriť. vďaka premyslenému stavebnicovému systému majú naše poľnohospodárske haly široký rozpon bez zbytočných stĺpov a umožňujú tak optimálne využitie celého vnútorného priestoru. Použité technológie a konštrukčné prvky zabezpečujú kvalitné prirodzené osvetlenie, cirkuláciu vzduchu alebo tepelnú a akustickú izoláciu.

Skladovacie poľnohospodárske haly

Pri uchovávaní potravín je nutné dodržať náročné požiadavky na hygienu, klímu, stabilnú teplotu, odvetrávanie a prašnosť. Preto naše poľnohospodárske haly vybavujeme špeciálnymi konštrukčnými prvkami, ako sú vetracie šachty a umývateľné vnútorné panely, prípadne aj ďalšími súčasťami, ktoré tieto nároky spĺňajú.

Pri návrhu každej skladovacej haly myslíme aj na proces vyskladnenia. Haly sa dajú ľahko vybaviť nájazdovými rampami, vrátane funkčných vonkajších prístreškov určených pre skladovanie potravín určených na export.

Poľnohospodárske haly pre chov zvierat

Zákony a normy spojené s chovom hospodárskych zvierat vyžadujú naozaj spoľahlivé a funkčné riešenie. Naše poľnohospodárske haly pre chov zvierat spĺňajú prísne podmienky a sú vybavené kvalitným vetracím systémom. Môžete ich tiež vybaviť protiprievanovými sieťami kvôli možnosti vetrania a udržania vhodnej klímy aj v horúcich letných mesiacoch.

Presvedčte sa o našich skúsenostiach a spoľahnite sa na naše viac ako 40 ročné skúsenosti s výstavbou montovaných oceľových hál.