Supermarket

Oceľová hala supermarketu

Majitelia supermarketov vyžadujú pre svoje podnikanie rozľahlý voľný priestor, kam môžu ľubovoľne umiestniť regály a neskôr s nimi manipulovať. Investori ďalej požadujú veľmi rýchle riešenie stavby oceľovej haly, preto je dôležité rýchle rokovanie stavebných firiem aj najkratšia možná doba montáže. Oceľová konštrukcia a oceľová hala spĺňa všetky požiadavky investora na kvalitnú komerčnú budovu.

Komerčné budovy s oceľovou konštrukciou a oceľové haly majú nasledujúce výhody:
• široký voľný rozpon bez vnútorných stĺpov
• dodávka oceľovej haly "na kľúč" od jedného dodávateľa
• rýchla realizácia projektu minimalizujúca prípadné straty investora
• ľubovoľné usporiadanie interiéru
• dobrý pomer ceny a kvality
• certifikát kvality ISO 9001