Výrobná hala pre výrobcu obuvi

Stavebný partner Astron, poľská spoločnosť TMT Wadowice, postavila pre investora, spoločnosť Cohnpol zaoberajúcu sa výrobou obuvi, novú oceľovú výrobnú halu v poľskom Kalwaria Zebrzydowska.

Výrobná hala sa rozkladá na ploche 2.800 m² a je bez vnútorných stĺpov. Na strešné opláštenie bol použitý strešný systém DSR200. Výrobná hala a priestory, v ktorých sa obuv vyrába, boli navrhnuté podľa dynamiky firmy Conhpol.

Zákazník, pán Henry Konopka, požadoval v prednej časti oceľovej budovy systém hliníkových žalúzií, ktoré možno pred oknami nastaviť a ľubovoľne upraviť ich uhol. Koncept celého projektu oceľovej výrobnej haly, ktorý zohľadnil efektívny pracovný tok a zároveň plní estetickú funkciu, úplne uspokojil majiteľa spoločnosti.