Výrobná hala Rusko

Výrobná hala závodu spoločnosti Komatsu má rozlohu 50.200 m² a bola vybudovaná v rekordne krátkom čase 15 mesiacov.

Vladimír Putin poctil svojou návštevou Yaroslavl a novej výrobnej haly významnej japonskej spoločnosti Komatsu, ktorá sa zaoberá výrobou stavebného zariadenia. Oceľová výrobná hala bola dodaná spoločnosťou Astron.

Ministerský predseda Putin prehlásil: ”Rád by som vyzdvihol, že naši japonskí partneri tento závod postavili počas veľmi krátkej doby 1 roka a 3 mesiacov. A to aj napriek tomu, že oceľová hala bola postavená v dobe ekonomickej krízy, kedy sa nehostinné podmienky pre podnikanie silne dotýkali ruskej i japonskej ekonomiky. Navzdory všetkým prekážkam sa naši partneri rozhodli stavbu zrealizovať a odviedli tak vynikajúcu prácu."