Hotely s oceľovou konštrukciou

Flexibilné riešenie v službách designu a funkcie

Astron má mnohoročné skúsenosti s výrobou oceľových konštrukcií. Budovy hotelov patria síce medzi netypické uplatnenia montovanej konštrukcie, ale záujem a spokojnosť investorov im predpovedajú skvelú budúcnosť. Veľká kreatívna voľnosť pri návrhu budovy, ktorá je podporená flexibilným riešením oceľových konštrukcií, umožňuje ponúknuť klientovi nápaditý a veľmi špecifický dizajn. Pri výstavbe vysokých budov je zohľadnené aj seizmické zaťaženie budovy v danej lokalite.

  • Veľká voľnosť pri návrhu architektúry vďaka vysokej flexibilite tvaru oceľových konštrukcií
  • Stabilita budov zaistená s ohľadom na miestne seizmické zaťaženie budov
  • Starostlivé dodržanie časového plánu a rozpočtu
  • Zaistená protipožiarna bezpečnosť
  • Optimálne využitie plochy a zastrešeného priestoru
  • Využitie najlepších adaptívnych materiálov