Múzeum Island

Predprojektovaná oceľová budova múzea na Islande

Islandské rybárske múzeum v Grindaviku je oceľová budova, ktorá má tvar mnohouholníka s 11 stranami.

Rybárstvo je islandská tradícia a zároveň hlavný prírodný zdroj obživy. Z rybárstva sa tu stal najmodernejší priemysel.

Skupina nadšencov, ktorí sa snažia o zachovanie „know how“ a tradíciu svojich predkov, nechala postaviť oceľovú budovu rybárskeho múzea na ploche 700 m². Spoločnosť Astron ponúkla ekonomické a ekologické riešenie, architektonický design, zohľadnenie špeciálnych noriem pre stavbu verejných budov, vysokú odolnosť proti nepriaznivým vplyvom počasia, a oceľovú konštrukciu v súlade so snehový zaťažením v tejto krajine.