Technická špecifikácia oceľových hál

Montované haly Astron predstavujú systém oceľových konštrukcií zostavených z prvkov vyrobených spoločnosťou Lindab S.A. (sídlo v Luxembursku) a firmami Lindab Buildings s.r.o. (Sídlo v ČR) a Lindab Buildings Cp.z.o.o. (sídlo v Rusku).

Výrobky vyššie uvedených firiem spoločne tvoria konštrukčné riešenie pre montované oceľové budovy, ktoré vieme jednoducho prispôsobiť špecifickým požiadavkám na ich využitie.

Konštrukcia oceľových budov

V rámci technickej špecifikácie rozlišujeme celkovú konštrukciu haly na primárnu a sekundárnu časť.

Primárna nosná konštrukcia obsahuje konštrukčné prvky prenášajúce vonkajšie zaťaženie na stavebné základy. Obsahuje medziľahlé rámy, krokvy, stĺpy čelných stien a mnohé ďalšie konštrukčné prvky, vrátane kotviacich skrutiek alebo konzol žeriavových dráh. Celá primárna oceľová konštrukcia je chránená pred vonkajšími vplyvmi pomocou antikorózneho náteru podľa normy EN ISO 12944. Jeho použitím výrazne predlžujeme životnosť stavieb.

Sekundárna nosná konštrukcia oceľových budov je zložená zo súčastí, ktoré podopierajú a nesú stenové a strešné plášte. Ich hlavnou úlohou je prenos vonkajšieho zaťaženia na primárnu nosnú konštrukciu. Hlavnými nosnými prvkami sekundárnej konštrukcie sú pozinkované Z profily - väznice a paždíky vyrábané valcovaním za studena a orámovanie otvorov tvorené pozinkovanými profilmi L, C, U alebo Z.

Ostatné konštrukčné súčasti hál

Okrem primárnej a sekundárnej nosnej konštrukcie sú montované haly vybavené variabilnými systémami striech a stien s možnosťou plnohodnotného zateplenie pomocou izolácie Astrotherm. Súčasne s tým môžeme haly vybaviť spoľahlivými medziposchodiami v troch konštrukčných prevedeniach.

Stavebnicový systém nám ďalej umožňuje do strešných a stenových systémov integrovať rozličné príslušenstvo, ako sú svetlíky, okná, dvere či napríklad ventilácia, protipožiarna ochrana apod.