Medziposchodia

Medziposchodia sú dôležitou súčasťou mnohých priemyselných a komerčne obchodných budov. V obidvoch prípadoch musia vyhovovať požiadavkám moderného skladovania aj skladovacím technikám, a zároveň musia maximalizovať efektívnosť umiestnenia strojov a výrobných tokov.