Inodek

Medziposchodia sú dôležitou súčasťou mnohých priemyselných a komerčne obchodných budov. V obidvoch prípadoch musia vyhovovať požiadavkám moderného skladovania a skladovacím technikám. Zároveň musia maximalizovať efektívnosť umiestnenia strojov a výrobných tokov. Inodek, systém podlahových nosníkov, je založený na oceľových rámoch. Ponúka všetky výhody štíhlej konštrukcie podlahy s tým, že vylučuje nevýhody viditeľného spodného nosníka.

  • systémové a vopred vyrobené elementy
  • rýchla výstavba
  • rozpätie do 7,5 m
  • jednoducho dosiahnuteľná protipožiarna ochrana, chránená musí byť iba spodná príruba
  • plochý strop bez prievlakových nosníkov, uľahčuje ďalšiu výstavbu

Výhody

• dodávka budovy aj medziposchodí z jedného zdroja
• integrovaný vzhľad medziposchodia budovy
• maximálne využitie priestoru budovy
• skrátená doba výstavby: súčasná montáž budovy aj medziposchodí
• garantovaná kvalita pri použití prefabrikovaných elementov z ocele alebo betónu