Monodek

Medziposchodia sú dôležitou súčasťou mnohých priemyselných a komerčne obchodných budov. V obidvoch prípadoch musia vyhovovať požiadavkám moderného skladovania a skladovacím technikám, a zároveň musia maximalizovať efektívnosť umiestnenia strojov a výrobných tokov.

Nosníky sú navrhnuté tak, aby vyhovovali prefabrikovaným betónovým panelom:

• rozpätie medzi 5 a 9 m
• rýchla a jednoduchá montáž
• ekonomická stavba

Výhody

• dodávka budovy aj medziposchodí z jedného zdroja
• integrovaný vzhľad medziposchodia budovy
• maximálne využitie priestoru budovy
• skrátená doba výstavby: súčasná montáž budovy aj medziposchodí
• garantovaná kvalita pri použití prefabrikovaných elementov z ocele alebo betónu

Monodek je medzistropný systém, pri ktorom sa duté dosky z predpätého betónu ukladajú priamo na hornú prírubu valcovaného profilu, ktorý ostáva viditeľný. Nosníky sú navrhnuté tak, aby vyhovovali prefabrikovaným betónovým panelom.