Multidek

Medziposchodia sú dôležitou súčasťou mnohých priemyselných a komerčne obchodných budov. V obidvoch prípadoch musia vyhovovať požiadavkám moderného skladovania a skladovacím technikám. Zároveň musia maximalizovať efektívnosť umiestnenia strojov a výrobných tokov. Pri systéme medzistropu Multidek sa trapézové plechy ukladajú na valcované profily, pre ktoré na vytvorenie medzistropu je možné použiť rôzne druhy betónu vyrobeného na mieste. Systém Multidek umožňuje optimalizáciu návrhu s cieľom zredukovať hmotnosť a náklady.

  • maximálna flexibilita z hľadiska umiestnení a veľkosti otvorov, dokonca aj po dokončení návrhu a projekcie medziposchodia
  • rozpätie nosníkov Multidek až 9 m
  • obvyklý rozstup podlahových nosníkov je 3 m

Výhody

• dodávka budovy aj medziposchodí z jedného zdroja
• integrovaný vzhľad medziposchodia budovy
• maximálne využitie priestoru budovy
• skrátená doba výstavby: súčasná montáž budovy aj medziposchodí
• garantovaná kvalita pri použití prefabrikovaných elementov z ocele alebo betónu