Hlavné oceľové konštrukcie

Montované haly Astron tvorí primárna oceľová konštrukcia, oceľové nosné rámy a sekundárna oceľová konštrukcia, ktorá nesie strešné a stenové plášte. Okrem hlavných nosných konštrukcií môžu byť haly vybavené ďalšími stavebnými prvkami, ako sú medziposchodia a príslušenstvo v podobe okien, dverí, svetlíkov, ventilácií a ďalších dielov.

Primárne oceľové konštrukcie

Základná hlavná nosná konštrukcia je zložená z konštrukčných prvkov, ktoré prenášajú vonkajšie zaťaženie na základy. Táto primárna oceľová konštrukcia obsahuje rad stavebných prvkov, ako napríklad medziľahlé rámy, vnútorné dráhy pre žeriavy a stĺpy čelných stien alebo krokvy, ktoré dohromady tvoria základ každej haly.

Aby sme zaistili dlhú životnosť celej konštrukcie montovanej haly, vykonávame pri jej výrobe otryskanie na SA 2.5 a následne ju ošetrujeme antikoróznym náterom podľa normy EN ISO 12944. Okrem tejto základnej ochrany môžeme v prípade vášho záujmu zvýšiť celkovú odolnosť jednotlivých súčastí tým, že ich dodáme žiarovo pozinkované.

Rámy oceľových hál

Štandardne ponúkame 7 základných typov oceľových hál – rámov, ktoré zvyčajne pokrývajú väčšinu vašich požiadaviek. Ak by vám nami ponúkané riešenie predsa len nevyhovovalo, radi pre vás skonštruujeme riešenie šité na mieru vašim potrebám. Jednotlivé rámy sa od seba líšia predovšetkým konštrukčným riešením strechy a maximálnym možným rozponom, ktorý je štandardne 3 - 15 m u prístavkov a 6 - 72 m u samotných oceľových hál. V prípade rámu typu AT určeného pre tenisové haly so štandardnou alebo polygonálnou strechou je rozpon variabilný.

Sekundárna oceľová konštrukcia

Sekundárna nosná konštrukcia zahŕňa prvky, ktoré nesú strešný a stenový plášť a prenášajú vonkajšie zaťaženie na primárnu nosnú konštrukciu. Hlavnými súčasťami tejto oceľovej konštrukcie sú väznice a paždíky s profilom v tvare Z vyrobené valcovaním oceľových zvitkov za studena.

Väznice pripevňujeme ku krokvám, ktoré vďaka prekrývaniu väzníc nad krokvami pôsobia ako spojité nosníky. Rovnakú funkciu môžu plniť aj paždíky bočných a čelných stien. Naše tenkostenné väznice a paždíky uľahčujú stavbu budovy a umožňujú nám veľmi jednoducho osadzovať haly vami zvoleným strešným a stenovým systémom.