Primárna oceľová konštrukcia

Primárna nosná konštrukcia zahŕňa všetky konštrukčné prvky, ktoré prenášajú vonkajšie zaťaženie na základy montovanej haly. Preto obsahuje medziľahlé rámy, krokvy a stĺpy čelných stien, výmeny a podopreté krokvy, zavetrovacie portálové rámy, koľajnicové žeriavové dráhy, zavetrovanie a ďalšie prvky, ktoré obvykle súvisia s vyššie uvedeným, napríklad kotviace skrutky, konzoly žeriavových dráh. Do "primárnej nosnej konštrukcie" sa takisto zahŕňajú také prvky ako nosníky medzistĺpov a zvárané nosníky všeobecne.

Ochrana proti korózii

Prvky primárnej nosnej konštrukcie sú pri výrobe otryskané na SA 2.5 a je na ne aplikovaný ochranný antikorózny náter podľa normy EN ISO 12944. Sú pokryté základným náterom alebo antikoróznym ochranným náterom. Pre špeciálne aplikácie môžu byť diely primárnej konštrukcie žiarovo zinkované.

Základný náter

  • vodou riediteľný primárny náter: kombinácia akrylát-kopolymer
  • ochrana proti korózii: C2, vysoká
  • dostupné farby: Sivá (podobná RAL 7036), Červená (podobná RAL 8012), Modrá (podobná RAL 5010)

Antikorózny ochranný náter

  • vodou riediteľný antikorózny ochranný náter: kombinácia akrylát-kopolymer
  • nominálna hrúbka: 100 mikrónov
  • ochrana proti korózii: C3, nízka
  • dostupné farby: Sivá (podobná RAL 7042), Modrá (podobná RAL 5010)