Rámy oceľových hál

V súčasnej dobe ponúkame niekoľko typov oceľových rámov, ktoré sme navrhli na základe vašich požiadaviek a našich skúseností z vyše 50 ročnej praxe. Vďaka tejto kombinácii sme vytvorili ucelenú ponuku oceľových rámov vyhovujúcich väčšine využití hál.

Jednotlivé varianty rámov

  • AZM1 - oceľová hala s voľným rozponom, sedlovou strechou a kónickými stĺpmi
  • AZM2/3/4 – oceľová hala so sedlovou strechou a vnútornými podpernými stĺpmi
  • AP – prístavok k hlavnej budove zo štítovej alebo bočnej steny.
  • AL – hala s voľným rozponom s pultovou strechou a stĺpmi s paralelnými prírubami
  • AEmontovaná hala s voľným rozponom, sedlovou strechou a stĺpmi s paralelnými prírubami
  • AS – oceľová hala s širokým voľným rozponom, sedlovou strechou a kónickými stĺpmi
  • AT – tenisová hala s voľným rozponom s možnosťou voľby typu stĺpov a štandardnou sedlovou alebo polygonálnou strechou

Konkrétne parametre jednotlivých rámov oceľových hál nájdete v našom katalógu(.pdf).

V prípade, že sú vaše požiadavky natoľko špecifické, že im nebude vyhovovať žiadne z ponúkaných riešení, radi vám postavíme celú halu od základov až po strechu presne podľa vašich predstáv.