Sekundárna oceľová konštrukcia

Sekundárna oceľová konštrukcia je zložená z väzníc a paždíkov v tvare písmena Z. Vyrábame ich valcovaním oceľových zvitkov za studena. Väznice aj paždíky sú pevne spojené s krokvami a vzhľadom k prekrývaniu medzi väznicami a krokvami pôsobia ako spojité nosníky. Za spojité nosníky sa dajú považovať aj paždíky bočných a čelných stien.

U sekundárnych nosných konštrukcii montovaných hál sa ako odkvapový prvok bežne používa C profil. V niektorých prípadoch (podľa zaťaženia a stavu odkvapu) sa však môže použiť aj štandardná alebo dvojitá spojitá väznica typu Z.

Ochrana proti korózii

Väznice a paždíky sekundárnej oceľovej konštrukcie vyrábame z pozinkovaného materiálu (množstvo použitého zinku je 275 g/m2 - zodpovedá hrúbke 20 mikrónov), ktorý zodpovedá požiadavkám podľa normy EN 10326.

Ostatné súčasti nosnej konštrukcie sú taktiež vyrobené z pozinkovaného materiálu. V závislosti na ich hrúbke niektoré diely natierame sivou ochrannou vrstvou a niektoré galvanizujeme.