Strešný systém LPR1000

Veľkoplošný trapézový strešný panel: krycia šírka 1.000 mm, hrúbka jadra 0,50 mm, vysoko pevnostná oceľ v ťahu (S550), fixované do konštrukcie samoreznými nerezovými skrutkami.

Príslušenstvo

Svetlíky, presvetľovacie panely, dymové klapky, ventilátory, polykarbonátové prvky, lemovanie strešných svetlíkov, statické strešné ventilátory

Inovácie

Bočný presah má nasledujúce inovatívne prvky:
- plná výška profilu koncovej vlny zabezpečujúca zvýšenú stabilitu počas montáže
- inštalácia tesniacej pásky

Výhody

  • nákladovo efektívne a praktické riešenie
  • zvýšenie zabezpečenia a vodotesnosti vďaka pevnosti fixácie
  • estetický vzhľad
  • jednoduchá montáž
  • nákladovo efektívna energetická hospodárnosť
  • odolnosť a trvanlivosť

Tri efektívne systémy

Jednoplášťová strecha s a bez Izobloku

Tento systém je najefektívnejší z hľadiska nákladov. Izolácia je vyrobená z mäkkých sklených vlákien, ktoré zabezpečujú dobrú akustiku. Strecha je dostupná s Izoblokom na zvýšenie hrúbky izolácie, čo celkovo spôsobí lepšie tepelné charakteristiky a zredukuje tepelné mosty.

Jednoplášťová strecha s mostíkom

Tento systém ponúka vyššiu tepelnú hospodárnosť a zdokonalenú kontrolu kondenzácie redukciou tepelného mostu na minimum. Zároveň to chráni izoláciu pred stlačením priamo v miestach prvkov sekundárnej konštrukcie. Zvyšuje hrúbku izolácie prostredníctvom priestorového mostíka.

Dvojplášťová strecha

Poskytuje najlepšiu možnú izoláciu až do 200 mm. Zahŕňa všetky výhody riešenia s mostíkom. Má stály a estetický vzhľad vďaka vnútornému panelu, ktorý pôsobí ako parotesná zábrana, s najlepšou požiarnou odolnosťou. Na žiadosť je možné dodať akustický panel na zvýšenie absorpcie hluku.