Skladaný strešný systém Multitec

Skladaný strešný systém Multitec pozostáva z oceľových trapézových profilov a umožňuje aplikáciu skladaného strešného systému. Panel Multitec je fixovaný do sekundárnej konštrukcie samovrtnými skrutkami. Presahy panelov sú prichytené samoreznými skrutkami. Sekundárna konštrukcia je z bežných Z väzníc, upevnená k primárnej konštrukcii s 1,5 m odstupmi. Tepelná izolácia závisí od typu skladanej strechy.

Výhody

  • jednoduché a ekonomické atiky
  • možnosť použitia na komplikované tvary striech
  • ekonomické odvodnenie striech
  • vysoký stupeň tepelnej izolácie (v závislosti od špecifikácie skladaného strešného systému)
  • redukovaná výška hrebeňa
  • plne integrované príslušenstvo: svetlíky, dymové klapky, oblúkové polykarbonátové svetlíky, obruby otvorov