Strešný systém Spacetec

Skladaný strešný systém Spacetec pozostáva z oceľových trapézových profilov a umožňuje aplikáciu skladaného strešného systému. Spacetec nevyžaduje sekundárnu konštrukciu. Nenápadné spojenia rámov pod prírubami prostredníctvom tlačených rúr zabezpečujú prenesenie pôsobenia sily zo zavetrovania. Orámovanie otvorov je skryté v rámci hĺbky strešného panela. Tepelná izolácia závisí od typu skladanej strechy.

Výhody

Esteticky príjemný vzhľad interiéru strechy: ideálne pre športové haly, budovy letísk, supermarkety, autosalóny a pod.

  • jednoduché a ekonomické atiky
  • redukovaná výška hrebeňa
  • rýchla a jednoduchá montáž
  • plne integrované príslušenstvo: svetlíky, dymové klapky, oblúkové polykarbonátové svetlíky, obruby otvorov